Suomen Eurasier Kerho ry

Välkommen till finländska Eurasier Klubbens hemsidor!

Suomen Eurasier Kerho ry - Eurasier Klubben i Finland rf grundades år 1991. Klubbens syfte är att befrämja rasens uppfödning och förädling i Finland samt sprida kunskap om hundskötsel och hundhållning. Klubben har ungefär 200 medlemmar. De första eurasierna kom år 1989 till Finland från Tyskland och Frankrike. Bland de första hundarna kom Alf vom Dreiländereck, Askim v d Ortenau, Diva von Geestequelle, Cherry zur Rönneburg och Espiegle du Chateau de Gorki. Under årens lopp har man importerat inalles 60 eurasiers, inte enbart från Tyskland och Frankrike, utan även från Österrike, Belgien, Storbritannien, Danmark, Italien, Luxemburg, Sverige och Kanada. Även finländska valpar har man fört ut till ett flertal länder.

Fram till denna dag har sammanlagt 1132 eurasiers registrerats i Finland. Rasens popularitet har inte vuxit sig så stor, men populariteten har varit jämn redan under flera års tid. Uppfödarna är inte många, därför kan väntan på en valp räcka länge. Årligen registreras 20-60 valpar, men under några år har valparnas antal varit under 20.

Bekanta dig med finländska hundar

» Klubbmedlemmarnas hundar hittar du i bildgalleriet
» Valpar under förmedling just nu hittar du på valplistan
» Här finns länkar till finländska eurasier-sidor

Tag gärna kontakt på adressen eurasier.hallitus(at)gmail.com

Intresserad av en Eurasiervalp?

Se:

» Information for valpköpare
» Uppfödare
» Valplistan
» Valpguide
» Hälsa

Medlemskap i SEK

  • Varje medlem får Eurasier-Uutiset medlemstidning fyra (4) gånger per år.
  • Uppfödare kan få sin information publicerad på uppfödarlistan och använda valplistan till att finna hem till sina valpar.
  • Klubben ger varje år diplom till Bästa UtställningsEurasier, Bästa valp och Bästa TävlingsEurasier.

Fyll i och skicka medlemsformuläret »