Suomen Eurasier Kerho ry

IFEZ - Eurasier World Union in FCI

Kansainväliseen eurasier yhdistykseen (IFEZ - Internationale Föderation für Eurasierzucht) kuuluvat Saksan rotuyhdistyksen (EKW) lisäksi Itävallan, Sveitsin EFS:n ja IGES:n, Hollannin, Tanskan, Belgian, USA:n, Englannin ja Suomen yhdistykset. IFEZ kokoontuu vuosittain keskustelemaan erilaisista eurasieriin liittyvistä teemoista (sairaudet, jalostus, kasvatus). IFEZ on kansainvälinen, FCI:n hyväksymä eurasieryhteisö, joka on perustettu vuonna 1996. IFEZ:in tarkoituksena on kerätä ja vaalia kansainvälisesti eurasiereitten terveystietoja jäsenyhdistyksiensä jalostustoimikuntien ja kasvattajien käyttöön. Jäsenyyttä voi anoa jokainen eurasierkerho tai -yhdistys. Tällä hetkellä jäseniä on 10.

• Eurasier Club Austria, ECA, Itävalta
• Eurasier Club België, ECB, Belgia
• Eurasier Club Italiano, ECI, Italia
• Eurasier Club Holland, EVN, Hollanti
• Eurasier Freunde Schweiz, EFS, Sveitsi
• Eurasier-Klub e.V. Sitz Weinheim, EKW, Saksa
• Eurasier Klub Danmark, EKD, Tanska
• Eurasier Society UK, ESUK, Englanti
• Intressengemeinschaft Eurasierfreunde Schweiz, IGES, Sveitsi
• Suomen Eurasier Kerho ry, SEK, Suomi
• Zuchtgemeinschaft für Eurasier, ZG, Saksa (yhdistys lakkautettu)
• United States Eurasier Club, USEC, USA

Perustusjäseniä näistä ovat EKW, ZG ja SEK. Vuotta myöhemmin mukaan tulivat ECA ja EFS, muut vähitellen vuosien mittaan. Tällä hetkellä on neljän maan eurasierkerhoa pyrkimässä jäseneksi. IFEZ:in jäsenyhdistykset vaihtavat pääasiallisesti tietoja koirien terveydestä, mutta myöskin pentujen vaihtoa sekä jalostukseen käytettävien koirien vaihtoa tapahtuu.

Jäsenyhdistyksillä on käytössään yhteinen eurasiereitten terveyteen liittyvä tietokanta. Tällä hetkellä tietokannassa on yli 14000 eurasierin tiedot. Tämä helpottaa suuresti jäsenyhdistysten jalostustoimikuntia työtä. Herra Lothar Mende (EKW) toimii edustajana IFEZ-Weltverband:in ja FCI:n välisissä asioissa. IFEZ-jäsenyhdistykset tapaavat joka vuosi. Puheenjohtajuus vaihtuu kahden vuoden välein.

IFEZ:in päämääränä on tuottaa terveitä ja hyväluonteisia eurasiereita, jotka ulkonaisen kauneutensa lisäksi eläisivät pitkään omistajalleen iloa tuottaen. Suomen Eurasier Kerho ry:lle on paljon hyötyä yhteistyöstä IFEZ:in kanssa ja SEK:lla on myös paljon annettavaa.