Suomen Eurasier Kerho ry

Facebook Suomeksi Auf Deutsch In English français På svenska

Terveys

Steppen Hill's Astral Romance © Deily Song

Eurasierin terveysriskejä ovat lonkka- ja kyynärnivelten kasvuhäiriöiden lisäksi polvilumpion luksaatio ja silmäsairauksista erityisesti distichiasis (sekä myös mahdollisesti entropium, ektropium, RD, PHTVL/PHPV, HC ja PRA).

Lisäksi rodussa tavataan jonkun verran muita merkittäviä sairauksia. Suomessa eurasiereilla todetuista muista sairauksista yleisimpiä ovat kilpirauhasen ja haiman vajaatoiminta sekä allergiat, iho-ongelmat ja mahalaukun kiertymä, myös epilepsiaa ja diabetestä on esiintynyt muutamia tapauksia. Lisäksi rodussa esiintyy jonkin verran hammaspuutoksia ja purentavirheitä, synnynnäisiä häntämutkia ja kivesvikoja.

Suomi on yksi harvoja maita, joissa silmätarkastus tarkoittaa eurasierin kohdalla silmäpohjan tutkimista (ei ainoastaan silmän tutkimista distichiasiksen, entropiumin tai ektropiumin varalta) ja näin ollen juuri muiden kuin suluissa mainittujen silmäsairauksien esiintymisestä ja käyttäytymisestä rodussa ei ole oikeastaan mitään tietoa.

PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ovat lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD) ja perinnölliset silmäsairaudet (HC, PRA, RD, entropium, ektropium, distichiasis). Eurasierilla ei ole rekisteröinnin ehtona raja-arvoja, ainoastaan tutkimuspakko, vuodesta 2000 lähtien

Eurasiereiden terveystutkimuksista

Teksti: Elina Erkkilä

Suomen Eurasier Kerho suosittelee että kaikille eurasiereille suoritettaisiin seuraavat terveystutkimukset: lonkka- ja kyynärkuvaus sekä polvi- ja silmätarkastus. Lisäksi jalostuskoirilta suositellaan ottamaan joko tgAA testi ennen kahta ikävuotta, tai T4/TSH määritys vanhemmilta koirilta.

Keille lonkka- ja kyynärkuvaukset on tarkoitettu?

Lonkkakuvaus on tarkoitettu kaikille eurasiereille, ei ainoastaan "jalostukseen ajatelluille" koirille. Rotuyhdistys seuraa rodun terveystilannetta kokonaisuutena ja mitä kattavammin lonkkia ja kyynäriä on kuvattu, sen luotettavampaa tieto on. Jalostukseen koiria valittaessa olisi hyvä tietää koiran sisarusten tulokset, lisäksi isän ja emän periyttämiskyvystä kertoo eniten jälkeläisnäyttö eli pentujen lonkat ja kyynärät.

PEVISA:n mukaan lonkkakuvaukseen tulevan koiran on oltava vähintään 12 kk. Käytännössä kannattaa odottaa, että koira on aikuisen mitoissa, useimmiten esim. uroksia kuvataan noin 2-vuotiaina. Myös vanhempia koiria voi kuvata, mutta silloin lonkissa voi olla jo iän mukanaan tuomia muutoksia, joten koira kannattaisi kuvata "parhaassa iässä". Kyynärkuvat kannattaa ottaa samalla, koska suurin osa ison koiran kuvauksen hinnasta muodostuu nukutuksesta, se maksaa extraa n. 10-15 € verrattuna pelkkiin lonkkakuviin.

Kun lonkkakuvat lähetetään kennelliittoon arvosteltavaksi, tuloksesta tulee virallinen ja se on KoiraNet:ssä kaikkien katsottavissa ja mukana rodun terveystilastossa.

Miksi minä kuvauttaisin kotikoirani?

Lonkka- ja kyynärtulos kertoo sinulle koirasi terveydentilasta. Lonkkiin vaikuttaa perimän lisäksi myös liikunta ja ravinto. Jos koirasi lonkat ovat hyvät, voit iloisin mielin jatkaa seuraavien eurasiereiden kanssa samoilla liikunta- ja ruokailutottumuksilla. Kuvaus on suositeltava jos harrastatte tai aiotte harrastaa jotain lonkkien/kyynärien kannalta vaativampaa lajia, esim. taakanvetoa tai agilityä.

Jos taas koirallasi on huonot lonkat, kyynärät tai polvet on sekin tieto arvokas. Silloin kannattaa pitää koira hoikkana ja hyvässä lihaskunnossa (sama tietysti koskee myös tervelonkkaisia koiria). Lisäksi vanhemmiten tulevien vaivojen tiedetään silloin mahdollisesti johtuvan lonkista ja koiraa ei enää vanhana tarvitse rauhoittaa vain ottaakseen kuvat, jotka aikanaan ovat jääneet ottamatta. Samoin nuoren koiran äkillinen luonteen/käytöksen muutos on toisinaan merkki kivusta, jonka aiheuttaja voi olla nivelrikko.

Entäs ne polvet?

Patellaluksaatio tarkoittaa takajalan polvilumpion sijoiltaan menoa. Polvilumpio sijaitsee reisilihaksen jänteessä ja liikkuu reisiluun telaurassa jalkaa taivutettaessa ja suoristettaessa. Vaikeissa tapauksissa polvilumpio voi olla poissa paikoiltaan jo pennun syntyessä. Lievät tapaukset eivät osoita oireita ennen kuin useamman vuoden ikäisenä, jos polviniveleen alkaa ilmaantua kulumaa. Lumpion luksoituminen liittyy yleensä koko takajalan virheasentoon. Se voi myös johtua nivelpintojen vajaakehityksestä tai tapaturmasta. Patellaluksaatiota esiintyy lähinnä kääpiökoirilla ja pystykorvilla joissa sen esiintymistä on jalostuksella saatu vähenemään.

Eläinlääkäri tutkii polvilumpion liikkuvuutta käsin kokeilemalla. Riippuen siitä, miten paljon lumpiota voidaan liikutella pois paikaltaan, luksaatio luokitellaan asteisiin 0, I, II, III, IV. Eläinlääkärit, jotka ovat suorittaneet polvitarkastuskurssin, voivat antaa hyväksyttäviä lausuntoja. Polvitutkimusluvat omaavia eläinlääkäreitä on paljon, kannattaa tiedustella polvitutkimusmahdollisuudesta esim. rokotuksen yhteydessä, itse tutkimus on hyvin nopea eikä vaadi rauhoitusta. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk.

Mitä virallinen silmätutkimus tutkii?

Rodusta ja etsittävästä sairaudesta riippumatta virallinen silmätutkimus etenee saman kaavan mukaisesti. Tutkija tutkii silmän rakenteet edeten silmän etuosasta sen takaosaan pannen merkille poikkeamat normaalista ja mahdolliset sairauden oireet. Silmän pupillit laajennetaan tutkimuksen helpottamiseksi käyttäen lyhytvaikutteista silmätippaa. Eurasiereiden kannalta merkittäviä perinnöllisiä silmäsairauksia ovat: HC, PRA, RD, glaukoma, PHTVL/PHPV, entropium (rullaluomi), ektropium (ulospäin kääntynyt luomi) ja distichiasis (cilia aberranta) eli ylimääräiset ripset. HC eli kaihi ja PRA voivat pahimmillaan aiheuttaa koiran sokeutumisen. Tutkimus on voimassa 2 vuotta (yli vuoden ikäisellä koiralla). Parhaan lausunnon saat silmäsairauksiin erikoistuneelta eläinlääkäriltä.

Sopisiko kotikoirani jalostukseen?

Jalostusurokset ovat pääosin näitä "kotikoiria". Monella on toki näyttelyitäkin takana. Isäehdokkaaksi pääsyyn tarvitaan mm. suoritetut terveystutkimukset. Mitä enemmän terveystutkittuja uroksia meillä on, sen suurempi valinnanmahdollisuus kasvattajilla on uroksia valikoidessaan. Yksi rotuyhdistyksen tavoite onkin ns. "tehollisen populaatiokoon kasvattaminen", johon päästään sillä että käytetään eri uroksia, ei muutamaa samaa urosta. Terveystarkastuksiin ja jalostustarkastukseen osallistuminen on erityisen toivottavaa uroksille.

Sitä paitsi, uroksesi ei välttämättä olisi pahoillaan vaikka pääsisi tapaamaan myötämielisiä tyttökoiria. :-)