Suomen Eurasier Kerho ry

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan valitsee Suomen Eurasier Kerho ry:n hallitus. Jalostustoimikunnan toimintaan kuuluu jalostusneuvonta, rotukirjanpito, jalostustarkastusten järjestäminen, pentuneuvonta ja jalostukseen liittyvistä asioista tiedottaminen. Pyrkimyksenä on laatia myös urosluettelo, jossa julkaistaan kaikkien niiden jalostuksen vähimmäisvaatimukset täyttävien urosten tiedot, joiden omistajat ovat ne jalostustoimikunnan käyttöön kirjallisesti ilmoittaneet. Jalostustoimikunta tekee myös eurasiereiden kuolinsyytutkimusta kuolinsyylomakkeen avulla, joka koiran omistajaa pyydetään täyttämään ja toimittamaan jalostustoimikunnalle koiran kuoltua.

Eurasierin rodunjalostuksen tavoitteena on ulkomuodoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira.

Jalostusneuvonnan tulee olla puolueetonta ja ainoastaan rodun parasta tarkoittavaa. Sen tehtävänä on esittää sopivaksi katsomiaan vaihtoehtoja, sillä kasvattajalla on valinnan vapaus sekä vastuu tekemistään ratkaisuista. Kasvattaja on aina vastuussa myymistään pennuista.

Jalostustoimikunta antaa terveystutkimus- ja sukutauluun liittyvät tiedot mahdollisista yhdistelmistä. Kasvattaja voi ehdottaa haluamaansa urosta, jolloin jalostustoimikunta tarkastaa yhdistelmän sopivuuden senhetkisten tietojensa pohjalta. Jalostusneuvonnasta vastaa kaikki jalostustoimikunnan jäsenet tai osa jalostustoimikunnan jäsenistä. Lisäksi valitaan pentuvälittäjä.

Kennelnimianomukset lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille liitteineen. Anomukset käsitellään hallituksen kokouksessa (kesä-, talvi- tai syyspäivien yhteydessä) ja toimitetaan edelleen SSKY ry:hyn hyväksyttäväksi.


Jalostustoimikunnan tehtävät:

1) Jalostusneuvonta. Neuvontatyö perustuu rotumääritelmään ja Suomen vallitsevaan tilanteeseen ja odotettavissa olevaan kehitykseen.

2) Kattava puolueettoman ja monipuolisen terveystiedon kerääminen ja jakaminen, joka toteutetaan terveystilastojen, terveys- ja kasvattajakyselyjen, kasvattajapäivien ja Eurasier-Uutisten välityksellä. Näyttelytulosten tallentaminen ja tilastointi.

3) Urosten käyttömäärien seuraaminen ja jälkeläistilastointi.

4) Jalostustarkastukset sekä jälkeläistarkastukset.

5) Tarvittaessa jalostusyksilöiden maahantuonnin neuvonta.

6) Pentuneuvonta ja jalostukseen liittyvistä asioista tiedottaminen ja kasvattajien opastaminen.

7) Jalostustoimikunnan suositukset täyttävien yhdistelmien tiedottaminen pentulistalle/-välitykseen.

8) Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja toteutumisen seuranta.

9) Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja kollegioihin osallistuminen rotujärjestön (SSKY) toimeksiannosta.

10) Yhteydenpito muihin maihin.

Jalostustoimikunta 2018

eurasier.jalostustoimikunta(at)gmail.com

Puheenjohtaja:
Sonja Mattsson-Kareinen
puh. 045 674 2612

Sihteeri:
Joanna Juti
puh. 044 555 2816
» Terveystutkimustulosten ja rekisteröintien tallentaminen, kuolinsyiden tallentaminen, pentulistan ylläpito ja päivitys sekä urostiedustelut, IFEZ-jalostustietokannan ylläpito, vuosikirjan kokoaminen

IZEF-vastaava:
Satu Rossow
puh. 045 133 6218
» IFEZ yhteyshenkilö

Pentuoppaiden tilaus:
Minna Nykopp
puh. 044 270 0885
tarvikemyynti(at)eurasierkerho.fi